O mládeži

TRÉNINGOVÝ PROCES V MLÁDEŽI

Jednoduché riešenie situácie v zápase naučí každý jeden z nás jednoduchým povelom a slovom odkopni loptu preč, ale vyjsť a naučiť sa obohrať súpera v ťažkej situácii je to, čo sa učí hráč pod svojim učiteľom- trénerom takmer celú svoju kariéru.

Futbalová školička

V tréningu od 4 až 6 ročných detí sa hlavne sústredíme na bezpečné a komfortné prostredie. Všetky deti nás trénerov vidia po prvýkrát. Je pre nás veľmi podstatné vybudovanie pozitívneho vzťahu k trénerovi a emočnej väzby k športu. 

Túto kategóriu sme pomenovali aj ako FUTBALOVÁ ŠKOLIČKA. Tak ako sa tréneri musia zoznámiť s detičkami,  tak aj oni si musia získať prvé pohybové vzorce a návyky spolu s rodičmi. Ďalšou výhodou oproti iným klubom na okolí je, že u nás sa rodičia  priamo podieľajú v tréningovom procese. Tréningy prebiehajú hravou formou s loptou, bez lopty. Deti sa snažíme v prvom rade zaujať a vtiahnuť do športového deja od malička aj vďaka rozprávkovým motívom, zvieratkám, autíčkam, lietadlám…….. hlavnú náplň tréningu tvoria pohybové hry prepojené do všeobecnej pohybovej prípravy zakončené súťažami a odmenami. Pri tejto kategórii sa nezameriavame len na futbalovú stránku, ale podstatný je všeobecný rozvoj spojený so zážitkami a úsmevom po každej zábave. Áno detičky sú súťaživé, neradi prehrávajú, no po krátkom čase a zmene cvičenia aj rýchlo zabúdajú….

 Deti za účasti rodičov kopírujú, alebo lepšie povedané robia zrkadlové pohyby, ktoré im v tréningovom procese ukazujú svoje najväčšie vzory a to ich vlastný rodičia.

 Rodičia sú vzorom pre svoje deti. 

Mladšia prípravka U7-U8

Kategórie mladšej prípravky U7 a U8 sa sústredíme formou zábavy na rozvoj loptovej techniky a disciplínu v tréningovom procese spojenú s pravidelnou dochádzkou a návykmi pred a po tréningu, mini zápase už bez účasti rodičov. V tomto veku sa zameriavame na vedenie a ovládanie lopty s rôznymi zmenami smeru, zakončené streľbou do malých bránok, terčov. Tréneri v tréningu hráčom ukazujú základné prvky Ball masterov, ktoré sú v tomto veku pre deti veľmi podstatné.  Prihrávanie, streľbu riešime hlavne v cvičeniach na malú bránku. Deti aj v tomto veku hrávajú rôzne orientačné hry, naháňačky, ovládajú loptu rukou aj nohou. Kostra tréningu je postavená hlavne na coerver coaching tréningu, kedy si tréneri formou kurzu rozšírili svoje poznatky.

U7 hrávajú deti minichampions ligu v rámci tréningu alebo okolitých klubov.

U8 majú detičky aj pravidelnú súťaž riadenú formou mini turnajov v rámci súťaží BFZ.

Ball mastery = maznanie sa s loptou na mieste

Vedenie lopty= zmeny smeru

Malé prípravné hry 1vs1, 2vs2, 3vs3

Prípravka U9

V mladšej prípravke v U9 nám už pravidelne pribúdajú k tréningovému procesu aj mini turnaje a súťaže riadené BFZ, kde si deti skúsia svoje naučené fintičky. V tomto veku primárne a cielene vytvárame podmienky v tréningovom procese na individuálny rozvoj jednotlivcov. Pri vedení lopty zapájame aj vybrané kľučky situované v čelnom, bočnom a chrbtom od brány. Hráči sa  už v samotnom tréningu stretávajú s prvkami kogi tréningu, postupne sa učia prepínať z obrany a do útoku. Neustále sa snažíme pozerať na rozvoj hráča, aby hráči skúšali, kazili a monitorovali priestor na ihrisku vlastným pohľadom a myšlienkou. Cielene sa tak snažíme vzbudzovať a podporovať hráčov. No našu hru primárne nepodmieňujeme výsledku. Kostra tréningu je postavená hlavne na coerver coaching tréningu, kedy si tréneri formou kurzu rozšírili svoje poznatky.

Ball mastery = cit na loptu v pohybe

Vedenie lopty s klamlivými pohybmi- osvojenou kľučkou

Malé prípravné hry 1:1 až vlastná hra 4:4

Prípravka U10-U11

V období staršej prípravky do U10, U11 prebiehame na tréningy 3x do týždňa + zápas/ turnaj. V tomto veku cieľavedome deti podporujeme v hre 1 vs1, aby si verili a zdokonaľovali v tom čom sú najlepší. Obrannej a útočnej fáze hry situujeme situácie do prečíslení napr. 2vs1, 3vs2, 4vs3 ale trénujeme i podčíslenie 1vs2,  2vs3….  Deti nám už dospievajú, ich rozhodovanie je uvedomelejšie, dokážu viacej pracovať ako skupina, takže postupne sa už pripravujú na prechod do mladších žiakov. S prechodom do mladších žiakov by už hráči mali mať zvládnuté a osvojené základné herné činnosti jednotlivca, ako vedenie, obchádzanie či streľba.  Podstatným prvkom pri hre je, aby deti rotovali na rôznych hráčskych postoch. Jednoduché riešenie situácie v zápase naučí každý jeden z nás slovom odkopni loptu preč, ale vyjsť a naučiť sa obohrať súpera v ťažkej situácii je to čo sa učí hráč pod svojim učiteľom- trénerom takmer celú svoju kariéru.

Kostra tréningu je postavená hlavne na coerver coaching tréningu, kedy si tréneri formou kurzu rozšírili svoje poznatky a jednotlivé cvičenia prenášajú do tréningu a hry. 

 

Ball mastery = cit na loptu v pohybe, pod časom a tlakom súpera

Vedenie lopty s klamlivými pohybmi- osvojenou kľučkou pod časom a tlakom súpera

Malé prípravné hry 1:1 až 4:4, vlastná hra 6+1

Takto pokračujú deti do kategórie mladších žiakov a starších žiakov. 

Mladší žiaci U13

V kategórii mladších žiakov U13 si hráči osvojujú a zdokonaľujú naučenú technickú stránku s loptou. V tejto kategórii sa hrá systémom 8+1, čiže už v tréningovom procese nepriamo vytvárame podmienky na rozvoj taktickej stránky. Hráči v tomto veku už musia viac myslieť a pracovať skupinovo, rozmýšľanie a kreativita a rozhodovanie  je však podmanená hráčskou inteligenciou, ktorá musí byt nepriamo vytváraná v tréningovom procese. V zápase sa hráči, pomaličky umiestňujú na svoje obľúbené hracie posty a v daných situáciách 1vs1 sa učia vyhrávať svoje osobné súboje. No rotácia na jednotlivých postoch sa musí ešte objaviť a je prirodzená pre daný rozvoj hráča.

Starší žiaci U15

U15 si hráči – deti prvýkrát vyskúšajú herný systém 10+1 ako vrcholový futbalisti. Keďže pri tomto systéme sa hrá  futbal na veľké ihrisko je veľmi podstatné u detí vytvoriť a trénovať hlavne v období prípravy kondičnú zložku. Postupne sa deti učia napĺňať nové hráčske funkcie, ako pracovať v OF a UF po individuálne ale i skupinovej stránke. 

Aj v tomto veku sa snažíme, aby deti mali z hry a tréningu zábavu spojenú s dobrou partiou trénerov a hráčov. Niekedy je ťažšie deti motivovať hlavne v období puberty. No aj v  tomto období je podstatné, aby rodič podal pomocnú ruku trénerom.

GDPR