Nasledujúci zápasFK Slovan Ivanka pri Dunaji — TJ Rovinka/5. júna 2023
Nasledujúci zápasFK Slovan Ivanka pri Dunaji — TJ Rovinka/5. júna 2023

Členský poplatok 2022/2023

Žiadame Vás o platenie členského poplatku nasledovným spôsobom:

  1. Mesačné platenie členského poplatku 35€
  2. Účet IBAN: SK95 0200 0000 0034 4860 9555 (účet mládeže TJ Rovinka )
  3. Variabilný symbol: ROK/KATEGORÍA/PORADIE HRÁČA 221501
    (VIAC INFO v odoslanom súbore ZARADENIE HRÁČOV DO KATEGÓRIÍ+VS 2022)
  4. Prosíme Vás nastaviť trvalý príkaz do 10 dňa v mesiaci: 

      3. SPLÁTKA DO 10. JANUÁRA 2023 70€ /2 mesiace/ – január, február
4. SPLÁTKA DO 10. MARCA 2023 70€ /2 mesiace/ – marec, apríl
5. SPLÁTKA DO 10. MÁJA 2023 70€ /2 mesiace/ – máj, jún

  1. U15,U13, U11,U10 (08/2022 do 6/2023 vrátane) 11 mes.

         U9,U8,U7,6FŠ (09/2022 do 6/2023 vrátane) 10 mes.

  1. Prosíme Vás, snažte sa dodržať mesačné platenie členského a nemeškať. V prípade kontroly a zistenia, že sme platbu nezaevidovali, budeme žiadať bankový výpis o zaplatení, kt. nám odošlete na mail: <Jana Šinová> janasinova@gmail.com

 

Najčastejšie otázky

Čo je zahrnuté v poplatku?

– tréningový proces a zápasy (viď. program pre danú kategóriu), v prípade covid- 19, budú tréningy on-line formou.

– tréneri

– súťažné dresy

– využívanie športovísk v čase tréningu

– tréningové pomôcky a lopty

Čo nie je zahrnuté v poplatku?

– tréningovú výstroj a obuv

– doprava na zápasy, turnaje a iné aktivity

– štartovné a strava za nesúťažné turnaje

– sústredenia

GDPR