Nasledujúci zápasTJ Rovinka — NŠK 1922 BRATISLAVA/2. júna 2024
Nasledujúci zápasTJ Rovinka — NŠK 1922 BRATISLAVA/2. júna 2024

Členský poplatok 2023/2024

Žiadame Vás o platenie členského poplatku nasledovným spôsobom:

PROSÍME KAŽDÉHO ČLENA KLUBU, ABY VYPLNIL NOVÚ AKTUALIZOVANÚ PRIHLÁŠKU V NOVEJ SEZÓNE. 

/PRIHLÁŠKU MUSIA VYPLNIŤ VŠETKY KATEGÓRIE OD U6 DO U17, NAKOĽKO SA NABIEHA NA NOVÝ SYSTÉM EVIDENCIE A PLATIEB

ELEKTRONICKÚ REGISTRÁCIU/PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ SPRAVIŤ DO 10.9.2023, NEDEĽA

NÁVOD AKO UHRADIŤ ČLENSKÝ POPLATOK:

  • SYSTÉM VÁM PRIDELÍ A VYGENERUJE OSOBNÝ VARIABILNÝ SYMBOL NA ÚHRADY
  • SYSTÉM VÁM AUTOMATICKÝ POŠLE MAIL O NEÚHRADE
  • PLATBA POHODLNE AJ Z MOBILU, CEZ APLIKÁCIU ALEBO QR-KÓD
  • PREHĽAD PLATIEB ONLINE/ OSOBNÉ KONTO PAYSY
  • AK MÁTE 2 SYNOV JE POTREBNÉ PRIHLÁSIŤ KAŽDÉHO SAMOSTATNE
  • PROSÍME UVIESŤ VÁŠ VARIABILNÝ SYMBOL PRIDELENÝ PRI PLATBE/ INAK VÁM BUDÚ CHODIŤ UPOMIENKY O NEÚHRADE ČLENSKÉHO, NAKOĽKO SYSTÉM TO NESPÁRUJE/
  • AK UVEDIETE AJ VARIABILNÝ SYMBOL A DO POZNÁMKY PRI PLATBE NÁM UVEDIETE AJ MENO SYNA,SA NÁM BUDÚ LAHŠIE PÁROVAŤ PLATBY

NEZABÚDAŤ UVIESŤ VARIABILNÝ SYMBOL  AJ PRI PLATBE, KEĎ SI NASTAVÍTE TRVALÝ PRÍKAZ 

V PRÍPADE POTREBY, POMOCI KONTAKTUJTE NÁS NA MAIL: 

TJROVINKAJUNIOR@GMAIL.COM

Platba členského

  • Nový systém platby od sezóny 2023/24, všetci hráči vyplniť formulár (bude doplnený a zaslaný do WhatsApp skupín)

        Mesačný členský poplatok je stanovený sumou 35€

  • Prosíme Vás nastaviť trvalý príkaz podla datumu splátok nasledovne: 

1. SPLÁTKA DO 10. SEPTEMBER 2023 

105€ /3 mesiace/ – August, September, Október,  *KATEGÓRIE U8/U9/U11/U13U/15/U17 

70€ /2 mesiace/ – September, Október,  *KATEGÓRIE U6/FŠ a U7 

2. SPLÁTKA DO 10. NOVEMBER 2024 70€ /2 mesiace/ – November, December, 

3. SPLÁTKA DO 10. JANUÁR 2024 70€ /2 mesiace/ – Január, Február

4. SPLÁTKA DO 10. MAREC 2024 70€ /2 mesiace/ – , Marec, Apríl

5. SPLÁTKA DO 10. MÁJ 2024 70€ /2 mesiace/ – Máj, Jún

U17,U15,U13,U11,U9,U8, (08/2023 do 6/2024 vrátane) 11 mes. 

U7,U6/FŠ (09/2023 do 6/2024 vrátane) 10 mes.

Najčastejšie otázky

Čo je zahrnuté v poplatku?

– tréningový proces a zápasy (viď. program pre danú kategóriu), v prípade covid- 19, budú tréningy on-line formou.

– tréneri

– súťažné dresy

– využívanie športovísk v čase tréningu

– tréningové pomôcky a lopty

Čo nie je zahrnuté v poplatku?

– tréningovú výstroj a obuv

– doprava na zápasy, turnaje a iné aktivity

– štartovné a strava za nesúťažné turnaje

– sústredenia

Čo je Paysy?

Paysy je webová aplikácia, ktorá uľahčuje prácu s členskými príspevkami a poplatkami v športových kluboch, organizáciách alebo iných firmách. Hlavným cieľom je zautomatizovať proces prijímania poplatkov a ušetriť tak čas s náročnou administratívou a fakturáciou. Správca aj každý člen organizácie má vytvorený účet do systému Paysy, kde si môže spravovať svoje poplatky a informácie. Každému členovi je zaslaný e-mail s povinnosťou úhrady platby. Tento email je zasielaný vždy po vygenerovaní platby. Pri mesačných platbách je to každý mesiac. Ak poplatok nebol uhradený včas, príde každému členovi e-mail s upomienkou. Upomienky sa opakujú až kým poplatok nie je uhradený.

GDPR