Daruj 2% z dane

Futbalový klub Tj Rovinka je prijímateľom 2% z daní z príjmov za rok 2023. Darovaním 2% z Vašich daní mu môžete pomôcť, aby ostal stabilizovaný, a zároveň priamo podporíte rozvoj futbalu a detí v našom klube.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu Vaše 2% zo zaplatených daní. Buď pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi môžete podporiť občianske združenie TJ Rovinka. Podporíte tým rozvoj mladých futbalových nádejí v Rovinke, pretože financie budú použité v prospech detí.

Účel použitia 2%

 • Celoročný chod klubu
 • Údržba športových areálov
 • Nákup nových tréningových pomôcok
 • Nákup nových dresov
 • Náklady na rozhodcov a súťaže
 • Prenájom športových hál

Dôležité termíny

 • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Dokumenty na stiahnutie

Zamestnanec

Zamestnanci môžu poukázať 2% z dane v prospech iba jednej organizácii. Prikladáme postup podania 2% z dane pre naše združenie:

 1. Prvým krokom je požiadať svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (termín je do 15. februára 2024). Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 € a nemôžete mať nedoplatok na dani.
 2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom treba uviesť Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a údaje o občianskom združení „TJ Rovinka“ sú už vyplnené v dokumente o vyhlásení.
 3. Obe tlačivá, t.j. Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska. Tento termín platí v prípade, že ste daňovník, za ktorého daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ.

Fyzická osoba – podnikateľ

(ak si daňové priznanie podávate sami)

Fyzické osoby (podnikatelia) môžu poukázať 2% z dane v prospech iba jednej organizácii. Prikladáme postup podania 2% z dane pre naše združenie:

 1. Vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, je to maximálna suma, ktorú môžete venovať. Minimálna suma však musí byť 3 € a zároveň nemôžete mať nedoplatok na dani. Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje o občianskom združení „TJ Rovinka“. Viac údajov o občianskom združení nájdete v predpísanom tlačive.
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne treba uhradiť daň z príjmov.

Právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov na daný rok. Prikladáme postup podania 2% z dane pre naše združenie:

 1. Vypočítajte 2 % z dane z príjmov právnickej osoby, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 2 % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky, do ktorých je nutné vyplniť identifikačné údaje o občianskom združení „TJ Rovinka“. Viac údajov o občianskom združení nájdete v predpísanom tlačive.
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad podľa miesta vášho sídla.

GDPR